اتصل بنا


عنوان
ایـــران . مـــــــازنـــدران . جـویبـار . کیلـــومتـر 2 طــریق قــائمشهر

هاتف
+98 11 42 54 92 77
+98 11 42 54 92 78
+98 11 42 54 36 78

فاكس
+98 11 42 54 63 78

البريد الإلكتروني
info@ch-hadico.ir
info@ch-hadico.com